Tager du hånd om dine medarbejderes psykiske arbejdsmiljø?

De fleste virksomheder tager hånd om deres ansattes fysiske arbejdsmiljø. Der er massageordninger, hæve-/sænkeborde, sund kantineordning med en ugentlig vegetardag, masser af lys på arbejdspladsen og andre ting, som sikrer at de ansattes fysiske sundhed er i top.

De fleste virksomheder tager også hånd om deres ansattes psykiske arbejdsmiljø når det først er gået galt; de sender medarbejderne til psykolog når de er blevet sygemeldte med stress eller giver dem en ekstra uges ferie når de er blevet udbrændte. Men ikke mange virksomheder tager et forebyggende ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad siger Jeres APV?
Der laves kollektive aktionsplaner efter APV´en har påvist, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er på det niveau som virksomheden ønsker sig. Men kan du gøre noget mere – og hvad er konsekvensen ved ikke, at gøre det? Konsekvensen ved ikke, at tage sig af det psykiske arbejdsmiljø er indlysende: Medarbejderne mistrives. Mistrivsel kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheder da den medfører:

  • Højt sygefravær
  • Høj medarbejderomsætning
  • Stress
  • Dårlig kommunikation og samarbejde imellem enkeltpersoner, grupper eller afdelinger.
  • Manglende leverance og måloverholdelse

Det kan du gøre:

  • Kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed med forebyggelse og behandling af mistrivsel ved, at fokusere på det psykiske arbejdsmiljø. Jeg tilbyder løsninger, hvor den enkelte medarbejder kan gå i samtaleterapi eller coaching og arbejde med, hvordan han/hun selv kan øge sin trivsel på arbejdspladsen. Terapien kan foregå enten hos Jer eller i min praksis i København K.

Pris? – Væsentlig mindre end uproduktive medarbejdere og stresssygemeldinger.