Har du værktøjet til, at skabe dig det liv du ønsker?

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

  Har du værktøjet til, at skabe dig det liv du ønsker?

  Kontakt mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

   Har du en oplevelse af, at sidde fast i en problemstilling, og ikke have værktøjet til at løse den?

    

   Det kan fx være, at du:

   • føler dig stresset
   • føler dig ensom eller udenfor
   • har bekymringer, som måske giver dig tankemylder eller i værste fald angst og depression
   • er konfliktsky eller ikke får sagt fra
   • mangler selvtillid eller selvværd
   • føler jalousi eller misundelse, som du har svært ved, at være med
   • oplever, at du bliver misforstået af andre
   • har svært ved, at stole på andre og har mistillid til deres hensigter

    

   For at vi kan løse vores problemer, så må vi kende årsagen til dem. Når problemet opstår fordi vi ikke er bevidste om, hvad der sætter gang i vores adfærd, så kan det være svært at vide, hvad vi skal gøre ved det. Hvis det var så nemt at ændre, så gjorde vi det jo bare.

    

   Årsagen til at vi kan sidde fast i de samme problemstillinger er, at langt størstedelen af vores adfærd er styret af følelser som vi ikke er bevidste om, og som skaber nogle automatiske reaktioner. Reaktioner, som er baseret på dels vores biologi, og dels vores erfaringer; primært dem fra vores opvækst. Det kan fx være, at du helt automatisk går til modangreb, hvis du føler dig kritiseret. Eller at du får sagt ja til aftaler eller opgaver, selvom det passer dig dårligt. Eller at du udskyder dine opgaver, så du ender med at sidde og stresse over dem dagen før deadline. Mulighederne er utallige; vi er unikke, vores historier er forskellige, og det er vores reaktioner også.

    

   Heldigvis er vi ikke slaver af hverken vores biologi eller af vores opvækst. Vi kan gøre noget ved det, hvis vi gerne vil.

    

   Gennem terapi kan du:

   • lære, at identificere hvad det er for nogle reaktioner du har, som gør at du sidder fast i en problemstilling. Fx. stress, konflikter, utilfredshed.
   • få en forståelse for, hvordan de er opstået. Forståelsen for vores automatiske reaktioner gør, at vi bliver i stand til at stoppe dem.
   • få konkrete værktøjer til, hvordan du kan stoppe de reaktioner som du oplever som uhensigtsmæssige, så du kan skabe dig et liv med større indflydelse.

   Kontakt mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

    Udtalelser