Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om mine kunder og samarbejdspartnere. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Pernille Berg Psykoterapi
Fortunstræde 5, 1065 København K
CVR-nr.: 40654305

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via [email protected]

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, så anvender jeg cookies for at hjemmesiden kan fungere. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

 

Cookies

Liste over cookies

 

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til min side, eller ønsker at høre mere om mine services, så kan du kontakte mig via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Jeg sletter min kommunikation med dig når det står klart om du ønsker mine ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet. Dette vil ske i de tilfælde, hvor du ønsker at benytte dig af mine ydelser.

 

Kunder

Jeg har behov for at kommunikere med mine kunder, så jeg sikrer mig, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil jeg umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

 

Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail og ydelsesbeskrivelse.

Min hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, samt benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere mit arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • Webnorth til hosting, service og markedsføring af www.pernille-berg.dk
  • Web-booking til levering af platform til tidsbestilling af mine ydelser.
  • Dinero til økonomistyring.
  • Google e-mail til modtagelse og afsendelse af e-mails
  • Windows One-drive til backup af data

Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt og leverandøren skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

 

Videregivelse af personoplysninger

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

 

Behandlingssikkerhed

Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

En af mine vigtigste foranstaltninger er at holde alle data om kundeforhold og notater fra sessioner password beskyttede så ingen andre end jeg kan tilgå journaler.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så jeg kan hjælpe dig med dette.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når mine behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.